Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII

Aktualności

O szkole

O szkole

Organem prowadzącym dla Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Chanii jest Minister Edukacji i Nauki, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul.Wołoska 5, 02-675 Warszawa. Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego. Oznacza to, że dzieci polskie mieszkające w Grecji nie mogą uczyć się wyłącznie w naszej szkole i realizują obowiązek szkolny w systemie szkoły greckiej.

Czytaj więcej
O szkole