Legitymacje szkolne

W tym roku szkolnym całkowicie odchodzimy od legitymacji papierowych. Dotychczasowe legitymacje papierowe zostaną wymienione na nowe e-legitymacje, natomiast nowym uczniom będą wystawiane już tylko w formie e-legitymacji. Warunkiem przekazania e-legitymacji uczniowi, który posiada legitymację papierową, będzie jej zwrot nauczycielowi. Termin e-legitymacji będzie określał hologram. Każdego roku będziemy go naklejać na e-legitymacje uprawnionych uczniów, przedłużając w ten sposób ich ważność na kolejny rok. Od razu po odbiorze należy sprawdzić poprawność danych, gdyż czas na reklamację jest krótki.

 

Więcej informacji na stronie Legitymacje