Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII

Biblioteka

Zapraszamy serdecznie do korzystania z biblioteki szkolnej!

SOBOTA

Uczniowie SP w Chanii mogą korzystać z biblioteki w czasie przerw lekcyjnych

w godz.  9:30-16:55

Dla wszystkich członków społeczności szkolnej:

w godz. 16:55-17:40

 

Zbiory biblioteczne udostępniane są również uczniom SP w Heraklionie.

 

Regulamin Biblioteki znajduje się w Statucie SP w Chanii.