Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII

Grono pedagogiczne

p.o. Dyrektor jednostki Mariola Klatka

Nauczyciel: mgr Mariola Klatka