Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII

Rekrutacja

Dla dzieci przebywających już na terenie Grecji nabór rozpoczyna się 15 kwietnia i kończy 30 maja zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji. Zgłoszenie i zapis dziecka, które przybyło z Polski odbywa się przez cały rok. Rodzice zgłaszają się do dyrektora szkoły z dokumentami osobowymi i szkolnymi dziecka oraz własnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość.