Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w CHANII

Legitymacje szkolne

W tym roku szkolnym całkowicie odchodzimy od legitymacji papierowych. Dotychczasowe legitymacje papierowe zostaną wymienione na nowe e-legitymacje, natomiast nowym uczniom będą wystawiane już tylko w formie e-legitymacji. Warunkiem przekazania e-legitymacji uczniowi, który posiada legitymację papierową, będzie jej zwrot nauczycielowi. Termin e-legitymacji będzie określał hologram. Każdego roku będziemy go naklejać na e-legitymacje uprawnionych uczniów, przedłużając w ten sposób ich ważność na kolejny rok. Od razu po odbiorze należy sprawdzić poprawność danych, gdyż czas na reklamację jest krótki.

Wnioski wraz ze zdjęciem na e-legitymacje uczniów w roku szkolnym 2022/23 przyjmowane będą do 15 października 2022.

Na wnioskach, które można pobrać ze strony naszej szkoły, wymagane jest potwierdzenie tożsamości dziecka. Dopuszczalnymi dowodami tożsamości są:
– numer pesel
– seria i numer paszportu polskiego dziecka
– seria i numer paszportu innego niż polski
– numer dowodu osobistego (dla uczniów mieszkających w strefie Schengen)